Yerkürenin Kara Üzerindeki En Derin Noktası Bulundu

Yerkürenin Kara Üzerindeki En Derin Noktası Bulundu

Yerkürenin Kara Üzerindeki En Derin Noktası Bulundu

Yerkürenin en derin kara noktası olarak tespit edilen konum, Antarktika’nın detaylı bir yer haritasını çıkarmak isteyen bilim kişileri tarafından elde edildi. Yeni bir teknikle gerçekleştirilen harita çalışması sırasında araştırmacılar, yerkürenin en derin noktası olan noktası tespit ettiler. 

Keşfedilen yeni çukurdan evvel yerkürenin en derin kara çukuru olarak Meyyit Deniz’in Ürdün-İsrail sonundaki bir çukur biliniyordu. Meyyit Deniz’de bulunan çukur, 413 metre derinliğindeydi. Denman Buzulu altında keşfedilen çukur ise su seviyesinin altında 3.5 kilometreye kadar iniyor. 

Antarktika’nın tabanın bir haritasını çıkarmak için çalışan araştırmacılar, beyaz kıtada bulunan tepe ve sırtların, global ısınma nedeniyle meydana gelen buzul erimesini geciktirdiğini tespit ettiler. Araştırmacılar, tepe ve sırtların bilakis düz meydanların buzulların eriyerek denizlere ulaşmasını hızlandırdığını tespit ettiler. 

Yerkürenin en derin çukuru, 6 yıllık bir çalışma ile keşfedildi

Antarktika’nın tabanın detaylı haritasını çıkarmak için 6 yıldır çalışma yürüten Dr.Mathieu Morlighem, elde ettikleri haritanın bu vakte kadar elde edilmiş en detaylı Antarktika haritası olduğunu belirtti. 

Antarktika’nın tabanın haritasının elde edilmesi için birinci kere çalışma yürütülmüyor. Ama daha evvel yapılan çalışmalarda uçaklardaki mikrodalga radarlarla harita çıkarılmaya çalışılıyordu. Fakat bu sistem, kimi kösteklerle karşılaşabiliyordu. Örneğin, Denman Kanyonu çok derin ve dar olduğu için, mikrodalgalar kanyonun duvarlarından geri yansıyordu. Bu da derinliğin sahih bir formda elde edilmesini engelliyordu. 

Dr.Mathieu Morlighem’in geliştirdiği yolda ise bugüne kadar elde edilmiş bütün Antartika yeri haritaları birleştirildi. Haritaların birleştirilmesinden geri kalan boşluklar kütlenin korunumu kanunu ile hesaplanarak dolduruldu. 

Kütlenin korunumu kanunu ile yapılan hesaplamalardan elde edilen olgularla buzun ilerleyiş suratı elde edildi. Buzun bilinen coğrafi nesnelerin arasından geçerken ki süratiyle da buzulun hacmi hesaplandı. 

Bilim kişileri, hesaplardıkları bu kütle ve hacim dataları ile Denman Kanyonu’nun derinliğini buldular. Araştırmacıların bu harita çalışması, Denman Kanyonu’nun Yerkürenin en derin kara çukuru unvanına sahip olmasına neden oldu. 

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir