İklim değişikliği, okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor

İklim değişikliği, okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor

İklim değişikliği, okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor

İklim değişikliğinin okyanuslar üzerindeki yarattığı değişikliklerin sanılandan daha önemli olduğunu gösteren bir araştırma ve sonuçları geçtiğimiz gün kamuoyu ile paylaşıldı. Memleketler arası Doğayı Müdafaa Birliği’nce (IUCN) yayınlanan rapor, okyanus suyu sıcaklıklarındaki artış nedeniyle düşen oksijen orantılarına dikkat çekiyor.

1960 ila 2010 yılları arasında elde edilen datalara nazaran oluşturulan raporda, oksijen seviyesinde %2’lik bir azalmanın tespit edildiği belirtilmiş. Çok yüksek bir paha üzere görünmese de laf konusu orantının kimi ortamlardaki karışlığı %40 oranında oksijen kaybı olarak önümüze çıkıyor. Kaybın yüksek olduğu mahallerdeki deniz hayatına önemli zararları olan değişim neticesinde ise güç muhtaçlığı yüksek olan Atlantik Kılıçbalığı, köpekbalığı ve orkinos üzere canlıların kıyı kısımlara göç ettiği haberi paylaşılmış. Kelam konusu canlıları buralarda bekleyen tehlike ise ne yazık ki haddinden fazla avlanma olarak önümüze çıkıyor.

Daha az oksijene gereksinim duyan denizanası üzere canlıların çoğalmasına ve binaenaleyh ekolojik istikrarın bozulmasına neden olabilecek gelişme neticesinde başkaca Dünya’nın noktasına getirdiği nitrojen ve fosfor dönüşümü üzere temel aksiyonların de sekteye uğrayabileceği belirtilmiş.

Rapora maatteessüf karamsar bir atmosferin hâkim olduğu görülüyor. İnsanlığın önlem alması halinde bile olumsuz sonuçlarını hissedeceğimiz değişim kapsamında şayet hiçbir şey yapılmaz ise 2100 yılına gelindiğinde, okyanusların oksijen nispetinde %3 ila 4 nispetinde azalma olacağı söz ediliyor. IUCN’ya nazaran memleketler çabucak harekete geçse dahi kelam konusu tesirler hissedilecek gelgelelim sonuçlar bahsedildiği kadar önemli olmayacak.

Denizlerdeki bu değişimin karaya olan tesirlerini görmezden gelmek ise ne yazık ki mümkün görünmüyor. Su altındaki dengelerin değişmesi ile yiyecek stoklarının etkileneceği ve bu durumun da zincirleme tesirlere neden olacağı belirtiliyor. Bu türlü bir senaryoda tipler ya yiyecek asıllarını kaybedecek ya da yırtıcı hayvan sayısındaki azalma makul cinslerin sürdürülemez nispette çoğalmasının önünü açacak.

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir