Troya Savaşı’nı Başlatan Paris’in Sikkesi Bulundu

Troya Savaşı’nı Başlatan Paris’in Sikkesi Bulundu

Troya Savaşı’nı Başlatan Paris’in Sikkesi Bulundu

Memleketimizin içinde bulunduğu coğrafya, daha evvel birçok medeniyete hane sahipliği yapması sebebiyle bu medeniyetlerden kalan kimi izleri taşımaya devam ediyor. Ortamında bilirkişi insanların yaptığı antik kazılar da bu medeniyetlere ilişkin izleri gün yüzüne çıkararak adeta tarihe ışık tutuyor. Devletimizdeki antik kentlerden biri olan Parion Antik Kenti'nde elde edilen bulgular, bunun son örneği olarak önümüze çıktı.

Çanakkale’deki Parion Antik Kenti’nde devam eden çalışmalarda Parion’un kurucusu olduğu düşünülen ve birebir hengamda Troya Savaşı'nı başlatmasıyla bilinen Paris'in silüetinin konum aldığı bir sikke bulundu. Biga kazasının Kemer köyü yakınlarında yan alan ortamda eksperler 15 yıldır çalışmalar yürütüyor. Bulunan sikke, bu uzun süren çalışmanın en nadide ürünlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Paris'in silüetinin bulunduğu sikke, tam 1.800 yıllık:

Kazı Heyeti Lideri Prof. Dr. Vedat Keleş, bulgu hakkında yaptığı açıklamada kesimde 11 kolda çalıştıklarını; odeon, temaşa ve Roma hamamı kollarının bunlar arasında dikkat çekenler olduğunu ve kentin dokusunun yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını söyledi. Parion'un Roma periyodunda son kademe değerli bir koloni kenti olduğunu belirten Keleş, Paris hakkında da şu tabirleri kullandı:

“Sikkelerin üzerinde Paris’in tasviri var. Bu sikkelerden yerkürenin çeşitli büyük kataloglarında görüyoruz fakat burada ele geçmesi, bunların tamamının Parion’da basıldığını ve buranın sikkesi olduğunu bize kanıtlıyor. Bu neden kıymetli? Zira Troya Savaşı’nı başlatan Paris, kimi antik menşelerden edindiğimiz haberlere nazaran yetişmesi için Parion’a gönderiliyor. Ele geçen bu sikke de bunun bir kanıtı. Bu manada son nokta kıymetli.”

Birtakım asıllarda bölge alan Paris'in yetiştiği kesimin Parion olduğu malumatı, bu sikkelerle doğrulanmış üzere görünüyor. Memleketimizde devam eden antik kazı çalışmalarında her geçen gün daha yeni bulgulara ulaşılıyor. Önümüzdeki günlerde bu kazı çalışmalarından gelecek yeni bulgularla kimi tarihi bahisler da açığa kavuşabilir. Bunu daima birlikte göreceğiz.

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir